Energieprestatieregelgeving (EPB)

Vanaf 1 januari 2006 moeten nieuwbouw en verbouwde woningen waarvoor een bouwaanvraag ingediend wordt, voldoen aan de Energieprestatieregelgeving (EPB). Ze moeten een bepaald niveau van thermische isolatie en energieprestatie (verwarmings- installatie, ventilatie, zonne-energie…) halen. En bij nieuwbouwwoningen of uitgebreide energetische renovates moet je zorgen voor een minimale en gecontroleerde ventilatie.

Wij maken uw bouwplan dat voldoet aan de normen én waardoor je bovendien op lange termijn nog geld bespaart ook.

Als bouwheer bent u verantwoordelijk voor het voldoen aan de energieprestatieregelgeving.

Het energieprestatiecertificaat dat u ontvangt na de voltooiing van de werken (bij nieuwbouw), dient u gedurende tien jaar bij te houden.