Visie

Visie op architectuur

De manier waarop we leven beïnvloedt onze omgeving. Onze leefkwaliteit wordt op zijn beurt bepaald door deze omgeving. Het kritisch herdenken van deze wisselwerking behoort tot de kern van de opdracht van een ontwerper.

Los van dogma’s, gewoonten of stijlen dient steeds opnieuw een oplossing gevonden te worden op het kruispunt van functionaliteit, techniek, schoonheid en economie.

Ongeacht de schaal of functie wordt ieder ontwerp opnieuw een duurzame invulling van iemands wens, verbeelding of droom.
Het wordt een authentieke en unieke plek om te leven.

Architectuur als schakel

Het architectenkantoor is een belangrijke schakel in de ketting tot het realiseren van een project. Door een degelijke voorbereiding en planning en een  transparante en duidelijke communicatie vormt zij zo een team met opdrachtgevers, overheden en uitvoerders.

Bij het bouwen is samenwerken immers fundamenteel.