melding

1. stabiliteitswerken IN woningen

2. stabiliteitstwerken AAN zijgevels, achtergevel en daken

voorwaarden:
bij beiden geen betrekking op een vergunningsplichtige functiewijziging en het aantal wooneenheden en volume blijft ongewijzigd.

3. bijbouw aan woning

voorwaarden:
- geen betrekking op een vergunningsplichtige functiewijziging
- het aantal wooneenheden blijft ongewijzigd.
- totale oppervlakte van alle aangebouwde bijgebouwen is max 40m²
- naast woning: min 3m van perceelsgrens
- achter woning: min 2m van perceelsgrens
- tegen bestaand gebouw op perceelsgrens: bouwdiepte respecteren en scheidingsmuur blijft ongewijzigd
- max. hoogte = 4m
- max. 1.000m³ bij bedrijfswoning (1.250m³ wanneer meer dan 1 gezin)
- niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied

4. verbouwing / uitbreiding industrieel / ambachtelijk bedrijf

voorwaarden:
- gelegen in industriegebied (ruime zin)
- geen functiewijziging
- geen bedrijfswoning creëren
- 1 fysisch geheel met bestaande toestand
- geen ontbossing vereist en niet in bufferzone
- min 3m afstand tot perceelsgrenzen (achter en zij)
- max. hoogte = afstand tot perceelsgrens achter en zij (met max. van 10m)
- milieuvergunning klasse I of II werd reeds verleend


NIET VAN TOEPASSING

wanneer:

- zonevreemd
- strijdig met voorschriften van BPA, RUP of verkavelingsvergunning
- strijdig met stedenbouwkundige verordening van gewest, provincie of gemeente
- strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van bestaande stedenbouwkundige vergunningen
- in een oeverzone
- in 5m brede strook langs ingedeelde waterlopen
- voor de rooilijn
- in achteruitbouwstrook
- strijdig met andere wetgeving (erfdienstbaarheden, burgerlijk wetboek, natuurwetgeving …)
- beschermd erfgoed (beschermde monumenten, landschappen, stads- of dorpsgezicht …)
- de gemeente de meldingsplicht voor de ingreep vergunningsplichtig gemaakt heeft.